TEMA: GULDALDER

Den kontrastfyldte guldalder er aktuel på Statens Museum for Kunst i udstillingen Dansk guldalder: Verdenskunst mellem to katastrofer

I dansk kunsthistorie er guldalderen kendt for sine idylliske og romantiske skildringer af det danske kulturliv, ofte med fokus på det danske landskab, borgerskabets gunstige kår og fortidens historiske begivenheder – alt sammen forbundet i en stærk dansk nationalfølelse og ønsket om at skildre det særligt danske.

Kunst- og kulturlivet blomstrede op i 1800-tallet som en reaktion på Danmarks samfundsmæssige situation, hvor begyndelsen af århundredet var præget af udenrigspolitiske nederlag og dertilhørende udfordringer i Danmark. Ved slaget på Reden i 1801 kunne den danske flåde ikke hamle op mod den stærke britiske eskadre, og i 1807 bombarderede englænderne København og beslaglagde hele den danske flåde. Netop Napoleonskrigene blev dyre og inflationen gjorde yderligere sit til, at staten gik bankerot i 1813. Det efterfølgende år måtte Danmark endvidere afstå Norge til Sverige, og kunne dermed ikke nå målet om at bevare sin territoriale status quo efter den udenrigspolitiske dramatik. Den danske indflydelse i magtbalancer samt den danske selvforståelse led dermed et knæk i århundredets første årtier.


I 1820’erne skete der imidlertid et voldsomt opsving i den kunstneriske udfoldelse i Danmark. Der opstod en egentlig dansk, nærmere københavnsk, kunstskole, og den danske hovedstad blev et kunstcentrum efter europæisk målestok, hvor langt flere danske kunstnere trådte frem end nogensinde før.
Dette er den kortfattede indledning til den periode, som i den danske kunsthistorie har fået betegnelsen guldalder (1800-1864).

På Statens Museum for Kunst kan du lige nu opleve et overflødighedshorn af mesterværker fra den danske guldalder med kunstnere lige fra C.W. Eckersberg til P.C. Skovgaard.

Vi træder ind af dørene til udstillingen, og bliver mødt af en intim hyggestemning og et fløjlsblødt guldtæppe under fødderne. Rummet er opdelt af flere træfarvede skillevægge, og mellem dem finder man bløde kobberfarvede loungesofaer og graciøse skulpturer. Udstillingen er inddelt i 8 temaer, f.eks. Kunstakademiet, Intimiteter og At rejse, som giver et overskueligt indblik i guldalderens tematikker og tidsånd.

C.W. Eckersberg, én af guldalderkunstens helt store kunstnere, overtog professoratet ved Kunstakademiet i København i 1818, og kom dermed til at udgøre udgangspunktet for tidens malerkunst. Værket Nøgen kvinde sætter sit hår foran et spejl fra 1841 er et glimrende eksempel på det antikke forbillede, som prægede portrætkunsten og den kropslige fremstilling. De ideelle proportioner og kvindens perfekte, nærmest marmorlignende hud, formidler den åbenlyse jagt på skønhed og forfinelse, som dominerede tidens kunst.

Ønsket om at skildre det perfekte udmærkede sig ligeledes blandt borgerskabet, som brugte portrætkunsten til at iscenesætte familie- og arbejdsliv med den rette symbolik. Dette kom til udtryk ved luksuriøse artefakter, herunder dyre møbler, tøj fremstillet af den kostbare silke og andre luksusvarer fra tidens kolonihandel.

I værket Familien Nathanson af Eckersberg fra 1818 ser vi handelsmanden, Mendel Levin Nathanson, og hans store familie. Familien er portrætteret med overskud og stor iscenesættelse, og motivet fremstår næsten som en opstillet teaterscene. Kvindernes blege ansigter og fine rosarøde kinder er kendetegnende for guldalderen, lige som manden fremstilles som den succesfulde og arbejdsomme faderfigur, der kan forsørge familien på bedste vis.

Et absolut hovedværk på Statens Museum for Kunst er Udsigt fra kunstnerens vindue af Martinus Rørbye fra 1825.

Værket emmer af idyl, tryg hjemlig hygge samt en længsel efter verden udenfor, og vinduet fremstår derfor som en tærskel mellem ude og inde, mellem det perfekt opstillede hjem og samfundet i rivende udvikling. Endvidere er motivet præget af en enorm detaljerigdom, lige fra sprækker i potteskjuleren til det pulserende havneliv i baggrunden.

Man kan ikke tale om dansk guldalder uden at komme ind på landskabsmaleriet og hyldesten til den danske natur og fordums tid. Kunstnerkollegaerne og landskabsmalerne, J.Th. Lundbye og P.C. Skovgaard, tog ofte på ture rundt i det danske landskab, hvor de i felten udarbejdede grundige studier af det de så på deres vej. Ofte benyttede kunstnerne motiverne til at skabe en historisk bevidsthed og et dertilhørende nationalromantisk aspekt, f.eks. ved at male gravhøje, bondestuer eller romantiserede krigsscener.

I 1864 udarbejdede P.C. Skovgaard værket En sjællandsk landevej, men der ikke meget i billedet, som henviser til den 2. Slesvigske krig, som fandt sted samme år. I stedet ser vi en rolig, ubefærdet landevej, der snor sig gennem det frodige grønne landskab og en lille idyllisk bondegård. Motivet fremstår mest af alt som en (mod)reaktion på de voldsomme begivenheder, der prægede årene og den danske selvforståelse, og den centrale landevej viser os i stedet frem mod bedre tider for det danske folk.

Den danske guldalderkunst er mangfoldig og særdeles omfattende, lige som den aktuelle udstilling er en fantastisk samling og en flot præsentation af utallige mesterværker fra perioden. De billedskønne værker ledsages af oplysende værktekster og smelter sammen med de hyggelige og velovervejede rammer – Dansk guldalder: Verdenskunst mellem to katastrofer er beundringværdig øjenlyst og en fin hyldest til den danske guldalder.
Udstillingen er den hidtil største af sin slags, og vi kan kun anbefale at du tager dig tid til at opleve den inden d. 8. december 2019 på Statens Museum for Kunst. God fornøjelse!

For yderligere information om udstillingen: http://www.smk.dk
Alle billeder er taget af KULTURKANALEN.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: